کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

سنباده زن برقیDP-3000

سنباده زن برقیDP-3000

سنباده زن برقیDP-3000

خلاصه مقاله:

خریدار آقای نوید آقایی از استان البرز

متن کامل مقاله:

خرید یک دستگاه سنباده زن برقی توسط آقای نوید آقایی از استان البرز 

جناب آقایی پیشتر سابقه خرید یک دستگاه رنگپاش برقی ایرلس را از مجموعه تتیس را دارند

و به همراه سنباده زن خود یک عدد گان ایرلس یک عدد نازل یک عدد پل گان و تعدادی سنباده خریداری کردند.

http://www.dpairless.ir/product.php?id=35