کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 • slider img
  فروشگاه رنگ پاش و لوازم جانبی تتیس
  پا آلومینیومی
 • slider img
  PLASTER BOX
 • slider img
  رنگپاش برقی ایرلس
 • slider img
  Coat & Painting Solutions Experts
 • slider img
  DRY WALL SANDER
 • slider img
  فروشگاه رنگ پاش و لوازم جانبی تتیس
  رنگپاش برقی ایرلس

محصولات جدید فروشگاه

    آخرین مقالات    

شنبه 30 تیر 1397
ایرلس SP-3900

خریدار آقای بهزادی از طبس

شنبه 30 تیر 1397
ایرلس و سنباده مدل X23M و DP-700A

خریدار آقای بهار

شنبه 30 تیر 1397
پمپ ایرلس مدل SP-2700

خرید توسط نیرو تهویه البرز

شنبه 30 تیر 1397
رنگپاش برقی ایرلس مدل SP-3900

فروش 1 دستگاه رنگپاش برقی ایرلس به آقای باوی از شهر اهواز جهت رنگ آمیزی جداول

برندهای ما

DP Airless ITALCOM GRACO GANDO River Wave TETIS
DP Airless ITALCOM GRACO GANDO River Wave TETIS