کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

فروش رنگپاش برقی ایرلس مدل SP-3100

فروش رنگپاش برقی ایرلس مدل SP-3100

فروش رنگپاش برقی ایرلس مدل SP-3100

خلاصه مقاله:

SP-3100

متن کامل مقاله:

خرید یک دستگاه رنگپاش برقی ایرلس توسط جناب آقای نوروزی از اصفهان برای استفاده در صنایع چوب

http://www.dpairless.ir/product.php?id=30