کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد

خلاصه مقاله:

متن کامل مقاله:

بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 

تاریخ 97/03/29 لغایت 97/04/02

ساعت بازدید 17 الی 23

غرفه شرکت سازه صنعت تتیس سالن عطار غرفه 31/2