کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

سنباده زن برقی DP-700A

سنباده زن برقی DP-700A

سنباده زن برقی DP-700A

خلاصه مقاله:

فروش یک دستگاه DP-3000 و DP-700A

متن کامل مقاله:

http://www.dpairless.ir/product.php?id=44

خرید 2 دستگاه سنباده زن برقی توسط آقای باوی از شهر اهواز 

MODEL:DP-3000 و DP-700A

به همراه تعدادی سنباده و یک عدد گان

MODEL GUN:X450 

 دسته کوتاه بودن آن استDP-3000  محصول جدید شرکت تتیس میباشد که تنها تفاوت این دستگاه با DP-700A