کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

رنگپاش برقی ایرلس مدل X25M

رنگپاش برقی ایرلس مدل X25M

رنگپاش برقی ایرلس مدل X25M

خلاصه مقاله:

فروش 2 دستگاه رنگپاش برقی ایرلس توسط فروشگاه کوشا تولز

متن کامل مقاله:

خرید 2 دستگاه رنگپاش برقی ایرلس توسط آقای سفید گری از فروشگاه کوشا تولز 

فروشگاه کوشا تولز یکی از مشتریان قدیمی شرکت سازه صنعت تتیس میباشد و چندین دستگاه خریداری کرده اند 

http://www.dpairless.ir/product.php?id=23