کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

سنباده زن برقی

سنباده زن برقی

سنباده زن برقی

خلاصه مقاله:

متن کامل مقاله:

خرید یک عدد سنباده زن برقی توسط آقای سوزبان از شهر بابک

MODEL:DP-3000

http://www.dpairless.ir/product.php?id=35