کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

سنباده زن برقی DP-3000

سنباده زن برقی DP-3000

سنباده زن برقی DP-3000

خلاصه مقاله:

فروش یک دستگاه سنباده زن برقی DP-3000

متن کامل مقاله:

خرید یک دستگاه سنباده زن برقی توسط جناب آقای کریم پور از بابلسر

این دستگاه دارای محفظه جمع آوری گرد چراغ قوه و مکنده میباشد

http://www.dpairless.ir/product.php?id=35