کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

پمپ ایرلس برقی چگونه کار می کند؟

پمپ ایرلس برقی چگونه کار می کند؟

پمپ ایرلس برقی چگونه کار می کند؟

خلاصه مقاله:

پمپ برقی ایرلس پمپ برقی ایرلس یک ابزار قدرتمند برای نقاشی در فشار بالا مورداستفاده قرار می گیرد.پمپ ایرلس دارای یک شلنگ، یک گان، یک پل گان می باشد.انواع مختلف پمپ ایرلس به صورت برقی ، پنوماتیکی ، هیدرولیکی و هوای فشرده می باشد. مزایای پمپ برقی ایرلس نقاشی کردن به سبک قدیم با قلمو نقاشی و غلتک و مکعب های رنگ می تواند بسیار آشفته , خسته کننده و زمان گیر باشد اگر شما دارای شغلهایی نظیر نقاشی ساختمان، اماکن با متراژ بسیار زیاد هستید, پمپ رنگپاش ایرلس برایتان سودمند است. پمپ ایرلس به شما اجازه ی نقاشی با دقت و سرعت بالا را می دهد تا نقاشی کردن های حجیم و خسته کننده را در کم ترین زمان به پایان برسانید.

متن کامل مقاله:

پمپ برقی ایرلس پمپ برقی ایرلس یک ابزار قدرتمند برای نقاشی در فشار بالا مورداستفاده قرار می گیرد.پمپ ایرلس دارای یک شلنگ، یک گان، یک پل گان می باشد.انواع مختلف پمپ ایرلس به صورت برقی ، پنوماتیکی ، هیدرولیکی و هوای فشرده می باشد. مزایای پمپ برقی ایرلس نقاشی کردن به سبک قدیم با قلمو نقاشی و غلتک و مکعب های رنگ می تواند بسیار آشفته , خسته کننده و زمان گیر باشد اگر شما دارای شغلهایی نظیر نقاشی ساختمان، اماکن با متراژ بسیار زیاد هستید, پمپ رنگپاش ایرلس برایتان سودمند است. پمپ ایرلس به شما اجازه ی نقاشی با دقت و سرعت بالا را می دهد تا نقاشی کردن های حجیم و خسته کننده را در کم ترین زمان به پایان برسانید. پمپ برقی ایرلس چگونه کار می کند؟ اگر از پمپ پیستونی استفاده کنید,پیستون نیروی هیدرولیک را از موتور می گیرد و هنگامی که میله ی پیستون موقعیت مکانی اش را تغییر می دهد و بخش سیال مانند جارو برقی عمل کرده و رنگ را در منبع بالا می برد. وقتی پیستون به مکان اول باز می گردد رنگ را وادار می کند ، از روزنه ی بخش سیال خارج شود و در امتداد رأس روزنه جریان پیدا کند یا پمپ های دیافراگمی با حرکت پیستون مکش ایجاد میکند و رنگ را به سمت دریچه ی ورودی پمپ منتقل میکند.این عملکرد قوی، دیافراگم را فشرده میکند تا رنگ در امتداد راس جریان یابد. در استفاده از پمپ های ایرلس , شما باید توانایی کنترل جریان رنگ را داشته باشید تا مقدار دقیق رنگ در امتداد دهانه جریان می یابد در هر حال به اندازه ی راس پمپ توجه داشته باشید. انواع سری های دستگاه به شما امکان اسپری کردن در ظخامت های گوناگون را می دهد .مزیت پمپ های ایرلس این است که کار شما را آسان کرده و حتی بزرگترین کارهای نقاشی به سرعت به پایان می رساند.پمپ های ایرلس هم چنین برای نقاشی کردن به ویژه بافت های عمق دار و با سطح های سخت مفید است. در ادامه چگونگی کارپمپ های برقی ایرلس را شرح میدهیم : سریع و مؤثر از آنجاییکه استفاده کردن غلطک برای کار های بزرگ می تواند خیلی خسته کننده و زمان گیر باشد پمپ های ایرلس ۴ برابر غلتک و قلمو به کار شما سرعت می بخشد هم چنین در رنگ در حفره ها بدون هیچ تراکم نقطه ای بهتر نفوذ میکند. به دلیل اینکه دستگاه از شلنگ استفاده می کند و رنگ را در امتداد رأس به حرکت در می آورد هیچ ریسکی برای اسپری کردن به مدت زیاد وجود ندارد شما هم چنین می توانید جهت پمپ را کنترل کنید ،پس بنابراین در هر مسیری نمی رود.دستگاه به شما اجازه می دهد به راحتی سطح وسیعی را به ویژه درون بافت های دیوار و یا سطح های نا هموار را به طور کامل بپوشانید. با قلمو یا غلتک شما باید مناطق کوچکی در یک فضای بزرگ را با رنگ بپوشانید و سپس آن هارا به هم مرتبط کنید ولی دستگاه به دلیل اینکه در سطح وسیع پوشانندگی یکنواخت ایجاد میکند ,تعداد مراحل رنگ کردن کاهش خواهد یافت و یک روش پوشانندگی مؤثر و راحت است. نقاشی کردن به سبک قدیمی با غلتک و قلمو به مکعب رنگ احتیاج دارد که می تواند شما و محیط را در هنگام کار کردن در طول اتاق کثیف کند، از طرفی دیگر پمپ رنگپاش روی قطعه ی کار تنظیم شده که به شما اجازه ی حرکت دادن آن را در طول کار می دهد و با این حال به طوری طراحی شده است که حمل و بیرون بردن آن به خارج از منزل امکان پذیر می سازد زیرا به طور معمول کوچک و کم وزن است. Traditional painting with the use of paintbrushes, rollers, and paint trays can be very messy, tedious, and time consuming. If you have a big painting job, an airless paint sprayer can come in very handy. It will allow you the efficiency and speed to complete a typically tedious giant painting task in less time. Section Shortcuts 1 What Is An Airless Paint Sprayer? 2 How Does It Work? 3 Benefits What Is An Airless Paint Sprayer? An airless paint sprayer is a power tool which comes with a pump, hose, tip, and gun. It is used for painting which employs high pressure to force paint through a small tip making painting surfaces easier and faster. It can be powered by different motor types including electric, hydraulic, and pneumatic or compressed air. Typically, airless paint sprayers have double acting pistons for paint pumps but there are those with diaphragm instead of a piston. The device sprays a fine mist of paint and is ideal for applying even coats to large surfaces. It is portable and can handle virtually any type of paint product from thin stains to thick latex paints. While it is easy to use, it may require a bit of a practice to perfect the procedure and achieve professional results. How Does It Work? If you are using a piston pump, it will get hydraulic power from the motor. As the piston rod moves up, the fluid section will function as a vacuum which will compel the paint up into the chamber. As the piston moves down, it will then force the paint out of the fluid outlet to flow through the tip. With diaphragm pumps, the piston’s motion will create a vacuum that will force the paint into the pump through the inlet valve. The powerful motion will compress the diaphragm and push the paint out through the tip. With airless paint sprayers, you will have the ability to control the flow of the paint. The amount of paint flow through the nozzle will, however, depend on the size of the tip. Different tips allow you to spray thin to thicker liquids. Benefits An airless paint sprayer simplifies your work and quickly completes even the biggest painting jobs. It is also particularly useful for painting even deeply textured and hard-to-reach surfaces. The following explains how the device achieves that. Fast and Efficient. Whereas using a roller for a big task can be very exhausting and time consuming, an airless paint sprayer speeds up your painting task four times as fast as with a roller or brush. It also penetrates better into pits and crevices. No compression. Because the device uses a hose to force the paint through the tip, there is no risk of overspraying. You can also control the flow of the spray so it does not just go everywhere. Even application. It allows you to easily coat a large surface evenly be it textured walls or uneven surfaces. With brushes or rollers, you may apply thin coatings in one area and thick ones in another. Because it produces uniform coating, the number of coats will also be reduced making it a cost-effective method as well. Convenient. Traditional painting requires rollers, brushes, and paint trays which can be messy when you move them as you work around a room. An airless paint sprayer on the other hand is placed on a cart, which does not only allow you to move it about the room but also makes it easy to lift in and out of your house. It is also usually small and lightweight.